دکترنوروزیان

توصیه‌ای که درخششی خاص به ظاهرتان می‌بخشد

توصیه‌ای که درخششی خاص به ظاهرتان می‌بخشد

توصیه‌ای که درخششی خاص به ظاهرتان می‌بخشد

توصیه‌ای که درخششی خاص به ظاهرتان می‌بخشد ۱. موهایتان را حداکثر دو تا سه بار در هفته بشویید هر چند وقت یک‌بار باید موها را بشوییم؟ این پرسشی است که صنعت محصولات مراقبت از مو همواره با آن مواجه بوده است. کارشناسان معتقدند خوب است از دفعات آن بکاهیم. هر چقدر هم که دل‌تان بخواهد […]

بیشتر بخوانید