دکترنوروزیان

دستگیری دکتر نوروزیان

دستگیری دکتر نوروزیان

دستگیری دکتر نوروزیان

دستگیری دکتر نوروزیان در چند هفته اخیر شایعاتی مبنی بر دستگیری دکتر نوروزیان ازطریق سایت ها وشبکه های اجتماعی مختلف پخش شده که تماما غلط بوده و توسط رقیبان دکتر نوروزیان ایجاد شده است. دکتر حامد نوروزیان بعد از چندین سال تلاش توانست محلولی را کشف کند که نه تنها از ریزش موها جلوگیری می […]

بیشتر بخوانید