دکترنوروزیان

خداحافظ موهای چرب!

خداحافظ موهای چرب

خداحافظ موهای چرب

خداحافظ موهای چرب موهای چرب خسته کننده هستند چون ظاهری کثیف و بد فرم به خود می گیرند. مهم نیست چند مرتبه موهای خود را می شویید مدتی پس از شستشو باز هم می بینید که چرب هستند. موهای چرب و روغنی در نتیجه ترشح بیش از حد سبوم از غدد سباسه در روی کف […]

بیشتر بخوانید

خداحافظ موهای چرب!

خداحافظ موهای چرب!

خداحافظ موهای چرب!     موهای چرب خسته کننده هستند چون ظاهری کثیف و بد فرم به خود می گیرند. مهم نیست چند مرتبه موهای خود را می شویید مدتی پس از شستشو باز هم می بینید که چرب هستند. موهای چرب و روغنی در نتیجه ترشح بیش از حد سبوم از غدد سباسه در […]

بیشتر بخوانید